Batteri kopparfolie Används för elektriska fordon (EV) Civen Metal

Elfordonet är på väg att göra ett genombrott.Med uppgång över hela världen kommer det att ge stora miljöfördelar, särskilt i storstadsområden.Innovativa affärsmodeller utvecklas som kommer att öka kundanpassningen och hantera kvarvarande begränsningar som höga batterikostnader, grön strömförsörjning och laddningsinfrastruktur.

 

Tillväxten av elektriska fordon och betydelsen av koppar

 

Elektrifiering anses allmänt vara det mest praktiska sättet att uppnå effektiva och rena transporter, vilket är avgörande för hållbar global tillväxt.Inom en snar framtid förutspås elbilar (EV) som plug-in-hybrid-elfordon (PHEV), hybridelektriska fordon (HEV) och rena elbilar med batteri (BEV) leda marknaden för miljövänliga fordon.

 

Enligt forskning är koppar positionerad för att spela en viktig roll inom tre nyckelområden: laddningsinfrastruktur, energilagring och tillverkning av elfordon.

 

Elbilar har ungefär fyra gånger den mängd koppar som finns i fossildrivna fordon, och den används till stor del i litiumjonbatterier (LIB), rotorer och ledningar.När dessa förändringar sprider sig genom det globala och ekonomiska landskapet, reagerar kopparfolieproducenter snabbt och utvecklar omfattande strategier för att optimera sina chanser att ta risken.

Elfordon (EV) (2)

Användningen och fördelarna med kopparfolie

 

I Li-ion-batterier är kopparfolie den mest använda anodströmsamlaren;den gör det möjligt för elektrisk ström att flyta samtidigt som den avleder värme som genereras av batteriet.Kopparfolie klassificeras i två typer: valsad kopparfolie (som pressas tunn i valsverk) och elektrolytisk kopparfolie (som skapas med hjälp av elektrolys).Elektrolytisk kopparfolie används ofta i litiumjonbatterier eftersom den inte har några längdbegränsningar och är lätt att tillverka tunt.

Elfordon (EV) (4)

Ju tunnare folie, desto mer aktivt material kan placeras i elektroden, vilket minskar batterivikten, ökar batterikapaciteten, sänker tillverkningskostnaderna och minskar miljöpåverkan.Banbrytande processkontrollteknik och mycket konkurrenskraftiga tillverkningsanläggningar är nödvändiga för att uppnå detta mål.

Elfordon (EV) (3)

En växande industri

 

Användningen av elfordon växer i ett antal länder, inklusive USA, Kina och Europa.Den globala försäljningen av elbilar förväntas nå 6,2 miljoner enheter år 2024, ungefär dubbelt så stor som försäljningsvolymen 2019. Elbilsmodeller blir mer allmänt tillgängliga med konkurrensen mellan tillverkare som ökar i takt.Flera stödpolicyer för elbilar (EV) implementerades på viktiga marknader under det föregående decenniet, vilket resulterade i en betydande ökning av elbilsmodeller.Eftersom regeringar över hela världen strävar efter att uppfylla allt högre hållbarhetsmål förväntas dessa trender bara accelerera.Batterier har en enorm potential för att avsevärt minska koldioxidutsläppen i transport- och elsystem.

 

Som en konsekvens blir den globala kopparfoliemarknaden allt mer konkurrenskraftig, med många regionala och multinationella företag som tävlar om stordriftsfördelar.Eftersom branschen förutser utbudsbegränsningar på grund av en betydande ökning av elbilar på väg i framtiden, fokuserar marknadsaktörerna på kapacitetsutbyggnader samt strategiska förvärv och investeringar.

 

Ett företag i spetsen för detta är CIVEN Metal, ett företag som specialiserar sig på forskning, utveckling, tillverkning och distribution av avancerade metallmaterial.Företaget grundades 1998 och har över 20 års erfarenhet och är verksamt i stora länder över hela världen.Deras kundbas är mångsidig och täcker branscher inklusive militär, konstruktion, flyg och många fler.Ett av deras fokusområden är kopparfolie.Med FoU i världsklass och en toppklassig RA- och ED-kopparfolieproduktionslinje är de på väg att vara en stor aktör i branschens framkant i många år framöver.

Elfordon (EV) (1)

Engagerar sig för en bättre framtid

 

När vi närmar oss 2030 är det uppenbart att övergången till hållbar energi bara kommer att accelerera.CIVEN Metal inser vikten av att ge kunderna innovativa tillverknings- och energibesparande lösningar och har goda förutsättningar att driva branschens framtid framåt.

 

CIVEN Metal kommer att fortsätta att göra nya framsteg inom området metallmaterial med affärsstrategin att "överträffa oss själva och sträva efter perfektion."Engagemanget för batteriindustrin för elfordon garanterar inte bara framgången för CIVEN Metal utan också framgången för teknologier som hjälper till att minimera den globala effekten av koldioxidutsläpp.Vi är skyldiga både oss själva och efterföljande generationer att ta itu med problemet direkt.


Posttid: 2022-nov-12